Augusta Atla

Painter (DK)

Copenhagen 2017

Studio Augusta Atla

Raadvad 40, 1 sal

Kgs Lyngby 2800

CPH, Denmark

info@augustaatla.com

OPEN ATELIER FOR PUBLIC

/ ÅBEN VÆRKSTED I RAADVAD

 

10 year jubilee as professional visual artist

/ 10 års jubilæum som udøvende billedkunstner

 

3 + 4 June 2017, 11 am - 5 pm / 3 + 4 juni 2017, kl 11 - 17

 

Raadvad 40 L, 1 sal

2800 Kgs Lyngby

Denmark

 

* Everybody welcome / alle er velkommen

AUGUST - SEPTEMBER 2017:

Artist in Residency, Denmark/ AWARDED BY

Ole Haslunds Kunstnerfond (DK)

 

at male med lyset to paint with light